Avisos legals

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informem que aquesta pàgina web és propietat de BALUÉ JUSTO ADVOCATS S.L.P., d’ara en endavant BALUÉ JUSTO ADVOCATS, amb domicili al C/Lluís Companys, 1, 6è-3a, C.P. 25003, Lleida, amb CIF B25353947 i inscrita al Registre Mercantil de Lleida: Volum 383, Foli 25, Fulla L – 7.159.

Per a qualsevol consulta ens pot contactar a través de l’e-mail baluejusto@baluejusto.com o del telèfon 973 280 247.

Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web.

L’accés a la nostra pàgina Web per part de l’USUARI és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés, que preguem llegeixi detingudament. L’USUARI en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i es sotmet expressament a les condicions generals d’ús del mateix. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i operar per mitjà del mateix.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web, ampliar o reduir Serveis, i inclús suprimir-la de la xarxa, així com els serveis i continguts prestats, de forma unilateral i sense previ avís.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de BALUÉ JUSTO ADVOCATS o de tercers als que s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.

L’usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa de BALUÉ JUSTO ADVOCATS i/o el titular dels drets per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret pertanyent al seu titular.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre el mateix, i s’autoritza exclusivament a permetre l’accés a la nostra web, quedant prohibida en altres pàgines la reproducció total o parcial de les imatges i continguts del nostre portal.

Així mateix, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dona dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci de BALUÉ JUSTO ADVOCATS.
Està absolutament prohibida la imitació, ja sigui total o parcial, del nostre portal.

B. CONDICIONS D’ACCÉS

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre. No obstant, BALUÉ JUSTO ADVOCATS es reserva el dret a oferir serveis que requereixin el registre previ de l’usuari. En tot cas, aquests serveis quedaran degudament identificats a la Web, amb fàcils indicacions per al seu registre.

L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic i les presents condicions generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L’usuari té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en la present pàgina web, per procediments diferents als estipulats en les presents condicions d’ús, i en el seu cas en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats serveis.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres websites a les que s’hi pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web posa a la seva disposició, li comuniquem que BALUÉ JUSTO ADVOCATS queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que es poguessin derivar per la utilització d’aquelles pàgines webs alienes a la nostra empresa, per part de l’usuari.

BALUÉ JUSTO ADVOCATS es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells usuaris que vulnerin les presents condicions generals d’ús, acceptant l’USUARI que la no iniciació d’aquestes accions no constitueix una renuncia formal a les mateixes, romanent aquestes vigents fins als terminis de prescripció de les infraccions.

C. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La confidencialitat, el secret professional i la seguretat són valors primordials de BALUÉ JUSTO ADVOCATS, que assumeix el compromís de garantir la privacitat de l’usuari o visitant en tot moment, i en totes les interaccions amb aquell. BALUÉ JUSTO ADVOCATS assumeix també el compromís de no recavar informació innecessària sobre l’usuari. Així mateix, ens comprometem a tractar amb extrema diligència la informació personal que l’usuari ens pugui facilitar a través de la nostra web.

De conformitat amb la Llei Orgànica 3/3018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que la utilització de determinats serveis a la nostra pàgina web requereix que ens faciliti determinades dades personals a través de formularis de registre o mitjançant l’enviament de missatges de correu electrònic, i que aquests seran objecte de tractament o incorporats als fitxers de BALUÉ JUSTO ADVOCATS, titular i responsable dels mateixos. L’enviament referit de les dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament de les mateixes, si bé de caràcter revocable i sense efectes retroactius.

BALUÉ JUSTO ADVOCATS ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i demés riscos possibles.
Igualment, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-los i adoptarà totes les mesures necessàries per tal d’evitar-ne la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

Ús de les seves dades personals

Les dades que li sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per a la que es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar-nos-les. Així mateix, ens certifica que totes les dades que ens facilita són certes, veraces i pertinents per a la finalitat per a la que les els hi sol·licitem.

La nostra pàgina web recull les seves dades personals mitjançant la recepció de diversos formularis i a través del correu electrònic on pot sol·licitar-nos qualsevol tipus d’informació, aclariment o dubte. L’enviament de les mateixes implica la seva autorització a incorporar-les als nostres fitxers corresponents, si BALUÉ JUSTO ADVOCATS ho considera convenient, i aquests estaran regulats per les presents polítiques de privacitat. Les seves dades seran incorporades als nostres fitxers de tractament de dades.
BALUÉ JUSTO ADVOCATS es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus fitxers.

Recepció de Currículums Vitae

Per al cas que ens enviï el seu currículum vitae, en virtut de la Llei de Protecció de Dades Personals, l’informem que les seves dades personals s’incorporaran als nostres fitxers, amb la finalitat de disposar del seu currículum per tal de dur a terme processos de selecció de personal si el seu perfil professional s’ajusta a les nostres necessitats. Mentre no cancel·li expressament les seves dades personals dels nostres fitxers, entenem que continua interessat en formar part dels mateixos per a processos de selecció futurs. Amb la finalitat de mantenir actualitzats els nostres fitxers de dades personals, preguem ens comuniqui qualsevol canvi o modificació que es produeixi en les mateixes.

Drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició de les seves dades personals

En qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició previstos a la llei mitjançant escrit firmat dirigit a BALUÉ JUSTO ADVOCATS a la direcció C/Lluís Companys 1, 6è-3a, C.P. 25033 de Lleida, aportant còpia del seu DNI o mitjançant correu electrònic a l’adreça baluejusto@baluejusto.com.

Comunicació de dades

BALUÉ JUSTO ADVOCATS l’informa que les seves dades són tractades confidencialment i utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades, excepte en els casos legalment previstos i en aquells en que l’USUARI ens ho autoritzi expressament.

Actualització de les seves dades

És important que, per tal que puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi alguna modificació en elles, en cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes.

Considerem que, si no sol·licita la supressió de les seves dades personals dels nostres fitxers, continua interessat en seguir incorporat als mateixos fins que BALUÉ JUSTO ADVOCATS ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per a la que es van obtenir.

BALUÉ JUSTO ADVOCATS no es fa responsable de la política de privacitat respecte de les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

BALUÉ JUSTO ADVOCATS pot modificar les presents polítiques de privacitat per adaptar-les a les modificacions que es produeixin a la nostra pàgina web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, motiu pel qual, preguem se les llegeixi cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta web.

Per a qualsevol qüestió respecte a la Política de Protecció de Dades Personals es pot posar en contacte amb nosaltres a través de les adreces indicades anteriorment.

D. RESPONSABILITATS

Al posar a disposició de l’usuari aquesta pàgina web volem oferir-li tota una sèrie de continguts i serveis de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació dels mateixos, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l’usuari.

L’USUARI té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o software que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui ocasionar danys als nostres sistemes informàtics.

L’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web, essent l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web se’n derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l’usuari a mantenir indemne a BALUÉ JUSTO ADVOCATS per qualsevol reclamació derivada, directa o indirectament de tals fets.

BALUÉ JUSTO ADVOCATS queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades en el seu portal, així com, no garanteix l’exactitud, veracitat i vigència dels continguts d’aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllaçables a altres websites, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús dels mateixos.

BALUÉ JUSTO ADVOCATS queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l’incompliment per part de l’USUARI de les nostres condicions d’ús, accés i política de privacitat, o qualsevol altra reclamació per l’incompliment de la legislació vigent.

L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error en les mateixes i, per tant, les accepta íntegra i expressament.

Tot allò referent a la nostra pàgina web es regeix exclusivament per la legislació espanyola.
En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts es sotmeten, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de la província de la ciutat on es troba la seu central, anteriorment indicada.

Per a qualsevol qüestió respecte a les condicions d’ús de la nostra pàgina web pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de les adreces indicades anteriorment